top of page

Η εταιρεία μας προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες όσο αφορά την Ακουστική Αποκατάσταση με υπευθυνότητα και αφοσίωση για ένα καλύτερο αύριο.

Αγοράζοντας ένα προϊόν για την Ακουστική Αποκατάσταση του παιδιού είναι μόνο η αρχή στο ταξίδι για καλύτερη ακοή.
Ακοολόγος

Τα προϊόντα Ακουστικής Ενίσχυσης είναι συνήθως συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Για την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών τους απαιτούνται γνώσεις, συνεχόμενη εκπαίδευση και κατάλληλες υποδομές όσο αφορά την ρύθμιση και τοποθέτησή τους.

Η Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας έχει ένα μεγάλο επιτελείο από διπλωματούχους Ακοοπροθετιστές, Ακοολόγους, Φυσικούς Ιατρικής, Φυσικούς και επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων που έχουν εκπαιδευτεί ώστε να

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ακουστική Αποκατάσταση.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλους τους σύγχρονους τρόπους Ακουστικής

Ενίσχυσης για βρέφη, παιδιά και εφήβους.

Ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο της

Ακουστικής Αποκατάστασης που έχει

επιλεχτεί, προσφέρουμε αντίστοιχα συνεδρίες

για την ρύθμιση, επαλήθευση και επικύρωση

της ακουστικής ενίσχυσης.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτουμε 

μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε με 

σύγχρονες πρακτικές την εξέλιξη του περιστατικού και να 

είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις βελτιώσεις που ενδείκνυνται 

ώστε να έχουμε τα μεγαλύτερα οφέλη.

Γραπτή αναφορά για ενημέρωση και συντονισμό
Ακοολογική αναφορά
Ακοολογία

Στην Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας και μετά από κάθε συνεδρία καταγράφουμε τα στοιχεία ενδιαφέροντος στον ψηφιακό φάκελο του παιδιού. Ο Ακοοπροθετιστής ή Ακοολόγος που παρακολουθεί το περιστατικό μπορεί να συντάξει μια γραπτή αναφορά με τις διαδικασίες και τις μετρήσεις που έχουν εκτελεστεί προς αξιολόγηση από την οικογένεια ή άλλους συνεργάτες. Το αρχείο αυτό μπορεί να το ζητήσετε σε γραπτή ή ψηφιακή μορφή ώστε να αξιοποιηθεί από επιστήμονες που παρακολουθούν την πρόοδο του παιδιού (Ωτορινολαρυγγολόγους, Λογοπαιδικούς, Παιδοψυχολόγους κτλ.). Με αυτό τον τρόπο όλοι οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στο ίδιο σημείο ενημέρωσης και εάν χρειαστεί μπορούν να παρέμβουν εφόσον τα οφέλη δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της διεπιστημονικής ομάδας

Επαλήθευση Ακουστικής Ενίσχυσης 

Η Επαλήθευση της Ακουστικής Ενίσχυσης μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση και ανεξάρτητα τον κατασκευαστή ή τον τύπο των Ακουστικών Βαρηκοΐας που χρησιμοποιούνται. Είναι ο κύριος τρόπος αξιολόγησης που μας ενημερώνει για το ποσοστό πρόσβασης του παιδιού στην ομιλητική πληροφορία. Τα στοιχεία μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα φυσιολογικά, σύμφωνα με την μελέτη του Πανεπιστημίου του Δυτικού Οντάριο του Καναδά (The University of Western Ontario Pediatric 

Ακοολογική μελέτη

Audiological Monitoring Protocol,©2010 Child Amplification Laboratory, National Centre for Audiology). Τα αποτελέσματα μπορούν να δοθούν ως αναφορά σε γραπτό κείμενο (με τα αντίστοιχα διαγράμματα) ή εφόσον είναι δυνατό να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της Ακουστικής Ενίσχυσης.

Επαλήθευση Ακουστικής Ενίσχυσης σε ασύρματα αξεσουάρ
Ακοολογική αναφορά

Στις περισσότερες περιπτώσεις που πρόκειται για εφαρμογές σε παιδιά σχολικής ηλικίας, το ασύρματο εξωτερικό μικρόφωνο θεωρείται απαραίτητο. Είναι το μέσο που επιτρέπει υψηλής πιστότητας, μετάδοση της φωνής του εκπαιδευτικού, στα αφτιά του παιδιού ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχει ανταγωνιστικός 

θόρυβος. Είναι λογικό το αξεσουάρ αυτό να Επαληθευτεί ότι προσφέρει την προσδοκώμενη Ακουστική Ενίσχυση. Η εταιρεία μας μπορεί και εκτελεί τις ανάλογες μετρήσεις ώστε να πιστοποιήσει σε γραπτή αναφορά τα αποτελέσματα. Η παραπάνω μέτρηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε είδος Ακουστικών Βαρηκοΐας και εξωτερικών συστημάτων FM, 2,4 MHz ή άλλης αντίστοιχης τεχνολογίας. Αντίστοιχες μετρήσεις μπορούν να γίνουν και σε εξωτερικά μικρόφωνα κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Μετρήσεις Μικροφώνου με ή χωρίς την παρουσία του παιδιού
AURICAL_HIT.jpg

Τα βρέφη δεν έχουν το ίδιο μέγεθος ακουστικού πόρου που έχουν οι ενήλικες. Οι τεχνικές προσαρμογές των ακουστικών βαρηκοΐας βασίζονται σε χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι κατασκευαστές με αναφορά τα ανατομικά στοιχεία ενηλίκων (2 cc). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνονται οι αντίστοιχες διορθώσεις για τα ηχητικά χαρακτηριστικά που έχει ο ακουστικός πόρος του συγκεκριμένου παιδιού. Η τεχνική RECD (Real Ear to Coupler Difference) εξασφαλίζει την σωστή ρύθμιση και την αποφυγή υπο-ενίσχυσης ή υπερ-ενίσχυσης που μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες. Στην Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας διαθέτουμε τις μονάδες μετρήσεων και τις αξιοποιούμαι αντίστοιχα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι παραπάνω μετρήσεις μπορούν να γίνουν χωρίς την παρουσία του παιδιού (με πιθανότητα σφάλματος) εφόσον αυτό δεν έχει πρόσβαση σε κάποιο από τα καταστήματά μας.

Επικύρωση μετρήσεων και πρόσβασης στον προφορικό λόγο
Μετρήσεις ακουστικού βαρηκοΐας

Οι τεχνικές μετρήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, περιέχουν την πιθανότητα λάθους. Εξάλλου, οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας αναφέρονται στους μέσους όρους πληθυσμιακών ομάδων και δεν περιλαμβάνουν τις εξαιρέσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό που ακούμε, ενώ είναι για τον μέσο όρο η ιδανική κατάσταση, εμάς δεν μας αρέσει. Σε ένα βρέφος ή παιδί που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον προφορικό λόγο, είναι δύσκολο να επικυρώσει κανείς τα αποτελέσματα 

του προγράμματος Ακουστικής Αποκατάστασης που έχει ακολουθηθεί. Η ομάδα μας θα σας καθοδηγήσει ώστε με συμπεριφορικές δοκιμασίες που θα εκτελεί η οικογένεια θα δημιουργήσει ένα κύκλο εμπιστοσύνης στην Επικύρωση των αποτελεσμάτων της Ακουστικής Αποκατάστασης.

Μετρήσεις απόδοσης και πιστοποίηση

Στην Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας μπορούμε να μετρήσουμε όλους τους τύπους ακουστικών βαρηκοΐας και να πιστοποιήσουμε την απόδοσή τους σε σχέση με τα αρχικά τους χαρακτηριστικά. Η τεχνική αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις που θέλουμε να επαληθεύσουμε ότι τα συγκεκριμένα βοηθήματα ανταποκρίνονται στα αρχικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν υπάρχουν αποκλείσεις λόγο φθοράς ή βλάβης. Τα αποτελέσματα δίνονται σε μορφή γραπτής αναφοράς εφόσον ζητηθούν.

Επαλλήθευση ρύθμισης ακουστικού βαρηκοΐας
Κλείστε ένα ραντεβού Συμβουλευτικής

Συχνές ερωτήσεις:

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι δωρεάν;

Οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνονται αρχικά με την προμήθεια των προϊόντων. Δηλαδή εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προμηθευτεί ακουστικά βαρηκοΐας από την Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας μπορεί να έχει μια σειρά από τις παραπάνω υπηρεσίες χωρίς χρέωση. Σε επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και ανάλογα με την περίπτωση ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις.

Στην Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας κάθε πότε βαθμονομούνται οι συσκευές μετρήσεων;

 

Οι συσκευές μετρήσεων βαθμονομούνται, ανάλογα με την τεχνολογία τους, κάθε μήνα ή μια φορά το χρόνο. Σε κάθε γραπτή αναφορά μετρήσεων αναγράφεται και ο χρόνος βαθμονόμησης ώστε τα αποτελέσματα να έχουν υψηλή αξιοπιστία.

Εφόσον έχω προμηθευτεί ακουστικά βαρηκοΐας για παιδί μου από άλλη επιχείρηση, μπορώ να κάνω τον έλεγχο, ή την Επαλήθευση της Ρύθμισης στην Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας;

 

Εφόσον έχετε προμηθευτεί ακουστικά βαρηκοΐας ή αξεσουάρ από άλλη επιχείρηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες από τις παραπάνω υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις που χρειάζονται διορθώσεις στις ρυθμίσεις των ακουστικών θα σας δώσουμε σε γραπτή αναφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της Ακουστικής Ενίσχυσης.

bottom of page