Ναι θέλω να κλείσω ένα ραντεβού Συμβουλευτικής 

Η επιστήμη σήμερα έχει διαμορφώσει τεχνικές αντιμετώπισης των εμβοών καθώς και διαταραχών ευαισθησίας σε ήχους (SSD) μέσω ενδείξεων. Στην Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας έχουμε σημαντική εμπειρία καθώς και το εξειδικευμένο δυναμικό που θα σας συμβουλεύσει και καθοδηγήσει στις διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες αντιμετώπισης.