top of page

Η Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας έχει την εμπειρία και τα μέσα να προσφέρει τις πιο σύγχρονες λύσεις στην Ακουστική Αποκατάσταση σε βρέφη, παιδιά και εφήβους.

Ακουστική Αποκατάσταση

Η Ακοολογία είναι μια σύγχρονη επιστήμη η οποία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Το 1947 δημοσιεύτηκαν 3 εργασίες που είχαν σαν αντικείμενο την Ακουστική Ενίσχυση, ενώ σήμερα γίνονται κάθε χρόνο περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις. Η πρώιμη ανίχνευση, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, τα οστεοεμφυτευόμενα ακουστικά, τα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας είναι τεχνολογίες που άλλαξαν τη ζωή παιδιών και εφήβων με βαρηκοΐα. Η Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας με ιστορία 75+ ετών διαθέτει τις τεχνολογίες, τον εξοπλισμό και τις γνώσεις ώστε να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις περισσότερες περιπτώσεις που η Ακουστική Ενίσχυση είναι η ένδειξη για την Ακουστική Αποκατάσταση.

Ακούμε με τον εγκέφαλο

Ο εγκέφαλος αναδιαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Στις μικρές όμως ηλικίες μπορούμε να επέμβουμε δυναμικά και να επηρεάσουμε την ακουστική επεξεργασία.

Πρόκληση δεκτή!

Νευροαισθητηριακού τύπου μονόπλευρη βαρηκοΐα, μονόπλευρη κώφωση, ακουστική νευροπάθεια, συγγενής ατρησία, συγγενής απλασία του κοχλία, διαταραχές κεντρικής ακουστικής επεξεργασίας, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να αποκατασταθούν σε μεγάλο βαθμό μέσω ακουστικής ενίσχυσης.  

Δώστε τους μια ευκαιρία να κατακτήσουν την κορυφή!

Οι ενήλικες χρησιμοποιούν την ακοή τους για να επικοινωνούν αλλά τα παιδιά χρησιμοποιούν την ακοή τους για να μάθουν να επικοινωνούν!

Τα βαρήκοα παιδιά που κτίζουν ακουστική εμπειρία στους ίδιους χρόνους με τα συνομήλικα που έχουν φυσιολογική ακοή έχουν πολλές πιθανότητες να αναπτύξουν ομιλία και να κατακτήσουν ακαδημαϊκούς στόχους χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Πρώιμη διάγνωση με το AccuScreen

1 Age at diagnosis of deaf babies: A retrospective analysis highlighting the advantage of newborn hearing screening, Canale A, Favero E, Lacilla M, Recchia E, Schindler A, Roggero N, et al.. Inter J Ped Otorhinolaryngol 2006;70:1283-89.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τον ειδικό και προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που έπονται της διάγνωσης και αφορούν την Ακουστική Αποκατάσταση. Οι προτάσεις που κάνουμε στην οικογένεια γίνονται βάση ενδείξεων και λαμβάνονται υπόψη όλες εκείνες οι παράμετροι που θα βοηθήσουν ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των εφαρμογών. Με συνεχή παρουσία στα μεγαλύτερα επιστημονικά συνέδρια του κλάδου μας και επικαιροποίηση των γνώσεων μας μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά και αναλαμβάνουμε τα πιο απαιτητικά περιστατικά με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Η εφαρμογή μέσω ενδείξεων (Evidence Base Fitting) έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο εφαρμογών. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα μπορούν να επαληθευτούν και να επικυρωθούν με σύγχρονους τρόπους και μεθόδους. Η οικογένεια εφόσον το επιθυμεί θα έχει μια σειρά γραπτών αναφορών που θα βοηθήσουν την διεπιστημονική ομάδα να είναι ενημερωμένη και επίκαιρη όσο αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί.

Η Ακουστική Αποκατάσταση σε βρέφη και παιδιά είναι εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία που σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται επαναλαμβανόμενες συναντήσεις ακόμα και κάθε εβδομάδα για περίοδο πολλών μηνών. 

Ακουστικά Βαρηκοΐας

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τον ειδικό και προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που έπονται της διάγνωσης και αφορούν την Ακουστική Αποκατάσταση. Οι προτάσεις που κάνουμε στην οικογένεια γίνονται βάση ενδείξεων και λαμβάνονται υπόψη όλες εκείνες οι παράμετροι που θα βοηθήσουν ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των εφαρμογών. Με συνεχή παρουσία στα μεγαλύτερα επιστημονικά συνέδρια του κλάδου μας, αξιολόγηση της επιστημονικής επάρκειας των στελεχών μας και επικαιροποίηση των γνώσεων μας, μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά αναλαμβάνοντας τα πιο απαιτητικά περιστατικά με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Γνωρίζουμε Ακοολογία!

Η Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας εκτός των προϊόντων που Αφορούν την Ακουστική Ενίσχυση, είναι ο κύριος διανομέας Ακοολογικών συσκευών και πρωτοπόρος στη μεταφορά τεχνογνωσίας στον χώρο της Ακοολογίας. Έχουμε διοργανώσει περισσότερα από 200 εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδεύσει εκατοντάδες ειδικούς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό σε Ακοολογικές τεχνικές και τεχνολογίες τα τελευταία 25 χρόνια. Συνεχίζουμε με πάθος την υποστήριξη του προγράμματος Καθολικού Νεογνικού Ελέγχου Ακοής που είναι η σημαντικότερη δράση όσο αφορά την πρόληψη και αποκατάσταση της βαρηκοΐας στο νεογνικό πληθυσμό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα1, οι περισσότεροι γονείς με βαρήκοα παιδιά που δεν επέλεξαν ή δεν είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε εξετάσεις νεογνικής πρώιμης ανίχνευσης, ανακάλυψαν ότι το παιδί τους είχε βαρηκοΐα όταν αυτό ήταν ήδη 5 ετών!

1. Why do so many children get their first hearing aids during the early school years? Harvey Dillon and David Nilsson. Australasian Newborn Hearing Screening Conference, Melbourne, 19-20 May 2017.

Ενδιαφέρομαι για Ακοολογικό εξοπλισμό

Brainstem Evoked Potentials – BSEP, Auditory Brain Responses - ABR, Middle Latency Responses - MLR, Late Latency Responses - LLR, Real Ear to Coupler Difference - RECD, Real Ear Insertion Gain - REIG, Real Ear to Dial Difference - REDD, International Speech Test Signal - ISTS,  Ecological Momentary Assessment - EMA, Most Comfortable Level - MCL, Loudness Discomfort Level - LDL, Uncomfortable Level - UCL, Pure Tone Audiometry - PTA, Speech Intelligibility Index - SII, Articulation Index - AI, Frequency Following Responses - FFR, Auditory Event Related Potentials  - Auditory ERP, Electrocochleography – EcochG, Mismatch negativity - MMN, Peak 300 – P-300, Acoustic Change Complex - ACC, Cochlear Microphonic - CM, complex Auditory Brain Responses - cABR, Speech Reception Threshold - SRT, Coordinating Orientation Response - COR, Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit – ABHAB, Signal-to-Noise Ratio - SNR, Central Auditory Processing Disorders – CAPD, National Acoustic Laboratory – NAL, Desired Sensation Level – DSL, Occluded Response – OR, Compression Ratio – CR, Evidence Base Practice – EPB, Independent Hearing Aid Fitting Forum – IHAFF, Connected Speech Test – CST, Long Term Average Speech Spectrum – LTASS, Preferred Listening Level – PLL, 

Ακουστικά Βαρηκοΐας, μια πολύπλοκη διαδικασία!

 

Πολλοί επαγγελματίες υγείας έχουν την εντύπωση ότι η εφαρμογή των Ακουστικών Βαρηκοΐας είναι μια απλή υπόθεση. Ένα ακουστικό με 17 κανάλια και δυνατότητα ενίσχυσης 70 dB μπορεί να δεχτεί περισσότερους από 2.3263051e+31 συνδυασμούς ρυθμίσεων. Για να ρυθμιστεί σωστά απαιτείται βαθιά γνώση, εξοπλισμός και εμπειρία ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ακουστικής ενίσχυσης.

Ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις, συμπεριφορικές δοκιμασίες σε ελεγχόμενο ακουστικά περιβάλλον, μετρήσεις μικροφώνου σε πραγματικό χρόνο, τεχνική εγκατάσταση των ακουστικών και συμβουλευτική προς την οικογένεια είναι παράμετροι που βρίσκονται στο προσκήνιο σε κάθε περιστατικό. Η εταιρεία μας ακολουθεί καθιερωμένα πρωτόκολλα που έχουν ισχυρή τεκμηρίωση ως προς την εφαρμογή, ρύθμιση, επαλήθευση και επικύρωση των αποτελεσμάτων της ακουστικής ενίσχυσης. Σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αφτισμού, ακουστικής κεντρικής επεξεργασίας ή έχουν άλλα συνοδά προβλήματα γίνεται συντονισμός με επιστήμονες συναφούς αντικειμένου ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας και θέλετε να ενημερωθείτε για τις τεχνολογίες και μεθόδους που χρησιμοποιούμε :
Κλείστε ένα ραντεβού 

Συχνές ερωτήσεις:

Μπορεί ο καθένας να κάνει εφαρμογές Ακουστικής Ενίσχυσης σε βρέφη, παιδιά και εφήβους;

 

Στην χώρα μας που οι επιστήμες της Ακοοπροσθετικής και Ακοολογίας δεν έχουν αναγνωριστεί από το κράτος, μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει εφαρμογές Ακουστικής Ενίσχυσης σε βρέφη, παιδιά και εφήβους όπως και σε ενήλικες. Η Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας με παραστάσεις στην πολιτεία και σε άλλους θεσμικούς φορείς προσπαθεί να ενημερώσει και να αναδείξει τους κινδύνους που μπορεί να έχουν αυτές οι πρακτικές. Οι εφαρμογές Ακουστικής Ενίσχυσης σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες είναι μια πρόκληση και φέρουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που αναλαμβάνουν προγράμματα εφαρμογών χωρίς να έχουν τις ανάλογες γνώσεις.

Ποια είναι η εγγύηση αποτελέσματος στην Ακουστική Αποκατάσταση που προσφέρει η Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας;

 

Όπως είναι γνωστό, στην Ιατρική δεν υπάρχουν εγγυήσεις αποτελέσματος σε θεραπείες αποκατάστασης. Η κλινική εμπειρία, οι τεχνικές αποκατάστασης βάση ενδείξεων και η αξιοποίηση Βέλτιστων Πρακτικών είναι παράμετροι που καθορίζουν το αποτέλεσμα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναλαμβάνουμε την Ακουστική Αποκατάσταση σε βρέφος, παιδί ή έφηβο, ενημερώνουμε γραπτώς την οικογένεια και την ιατρική ομάδα για το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε, την εξέλιξη και πρόοδο που παρατηρείται για συντονισμό και παρακολούθηση.

bottom of page