top of page

Ακουστικά Βαρηκοΐας

Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος Ακουστικής Ενίσχυσης. 

Ακουστικά Βαρηκοΐας

Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που ενισχύουν τον ήχο και τον μεταφέρουν μέσω της φυσικής οδού του αφτιού. Κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους, χρώματα και μεγέθη ώστε να εξυπηρετούν λειτουργικά την βαρηκοΐα και αισθητικά την επιθυμία του χρήστη. Φυσικά υπάρχουν περιορισμοί στις παραπάνω παραδοχές που εξαρτώνται από την βαρύτητα της βαρηκοΐας, το μέγεθος του έξω ακουστικού πόρου και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την Ακουστική Ενίσχυση. 

Τύποι

Η σύγχρονη μικρο-ηλεκτρονική, εκτός των άλλων, έχει καταφέρει να αλλάξει σημαντικά και την αισθητική των Ακουστικών Βαρηκοΐας. Πολλά από τα καινούργια ακουστικά είναι πιο λεπτά και μικρότερα σε διαστάσεις από τα προγενέστερα. Η ονοματολογία του τύπου των ακουστικών προέρχεται από τον τρόπο εγκατάστασής τους στο αφτί. Ενδοκαναλικό, ενδοωτιαίο, πίσω από το αφτί, είναι οι πιο γνωστοί τύποι ακουστικών. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει ένας νέος τύπος ακουστικού  (RIE) που έχει σαν χαρακτηριστικό την εγκατάσταση του μεγαφώνου απόδοσης του ήχου στον έξω ακουστικό πόρο, πολύ κοντά στον τυμπανικό υμένα, προσφέροντας καλύτερη αισθητική και πιο φυσική ακοή.

Κατηγορίες τεχνολογίας

Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας διατίθενται σε διάφορες τεχνολογίες που αξιοποιούνται ανάλογα με τις ενδείξεις. Ο τύπος της βαρηκοΐας, τα ανατομικά χαρακτηριστικά του πτερυγίου και του έξω ακουστικού πόρου και η συνολική υγεία του ενδιαφερόμενου είναι παράμετροι της κλινικής εικόνας που παίζουν σημαντικό ρόλο. Η επαγγελματική δραστηριότητα, η φυσική κατάσταση, οι καθημερινές συνήθειες, τα χόμπι ή το χρηματικό ποσό που έχει προϋπολογίσει ο καθένας, είναι επιμέρους στοιχεία που θα αξιολογηθούν στην πρόταση που θα σας κάνουμε.

Πολλές καινοτομίες ψηφιακής επεξεργασίας του ήχου έχουν ενσωματωθεί στα σύγχρονα Ακουστικά Βαρηκοΐας. Βελτιωμένες διατάξεις μείωσης του θορύβου, διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης της φυσικής οδού του αφτιού, ασύρματη συνδεσιμότητα με πηγές ήχου καθώς και ψηφιακή επεξεργασία που βελτιώνει την αντίληψη προέλευσης του ήχου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που βρίσκει κανείς στις σύγχρονες λύσεις.

Όλα τα παραπάνω τεχνολογικά χαρακτηριστικά δεν εξασφαλίζουν καλύτερα αποτελέσματα εφόσον στην εγκατάσταση των ακουστικών βαρηκοΐας δεν χρησιμοποιηθούν Βέλτιστες Πρακτικές. 

Ποια τεχνολογία είναι κατάλληλη για τη δική μου περίπτωση;

Συχνές ερωτήσεις:

Αναλογικά ή Ψηφιακά Ακουστικά Βαρηκοΐας;

Τα αναλογικά Ακουστικά Βαρηκοΐας παράγονται με τον ίδιο τρόπο για περισσότερο από 50 χρόνια. Τα ψηφιακά Ακουστικά Βαρηκοΐας πρωτοεμφανίστηκαν μαζικά την δεκαετία του 1990 και έχουν καθιερωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως η καλύτερη επιλογή. Υπάρχουν μελέτες όπως αυτή των Bentler και Duve (2000) που παρατήρησαν ότι σε διάφορες ακουστικές συνθήκες και για βαρηκοΐες ελαφριές και μεσαίες δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Εφόσον όμως χρησιμοποιηθούν ανθρωποκεντρικές τεχνικές και η εφαρμογή γίνει σύμφωνα με Βέλτιστες Πρακτικές βάση ενδείξεων, τα σύγχρονα ψηφιακά ακουστικά μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη ακόμα και σε περιπτώσεις με ελαφριά βαρηκοΐα1. Σε πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως είναι η συνομιλία με περισσότερα από δύο άτομα σε θόρυβο, στο θέατρο, στο αυτοκίνητο κτλ. τα ψηφιακά ακουστικά διαθέτουν διατάξεις που βελτιώνουν την κατανόηση της ομιλίας σημαντικά. Επίσης έχουν δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης με εξωτερικά κατευθυντικά μικρόφωνα, τηλεόραση, τηλέφωνο με συγκριτικά καλύτερο λόγο σήματος προς θόρυβο σε σύγκριση με τα αναλογικά. 

Γιατί πολλοί επιλέγουν να φοράνε ένα Ακουστικό Βαρηκοΐας και όχι δύο;

Η εφαρμογή των Ακουστικών Βαρηκοΐας γίνεται μέσω ενδείξεων. Δηλαδή εφόσον υπάρχει εγκατεστημένη αμφίπλευρη βαρηκοΐα η ένδειξη είναι για εφαρμογή δύο ακουστικών. Σε πολλές περιπτώσεις εμπόδιο μπορεί να είναι οικονομικοί λόγοι, αισθητικοί ή συναισθηματικοί που αποκλείουν την εφαρμογή μέσω ενδείξεων. Κάποιες άλλες φορές δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση για τις αδυναμίες που έχει η χρήση ενός ακουστικού σε σχέση με δύο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει, για δικούς του λόγους, να φορέσει ένα ακουστικό θα πρέπει και οι προσδοκίες του να είναι αντίστοιχες.

Γιατί τα Ακουστικά Βαρηκοΐας είναι τόσο ακριβά;

Όπως κάθε προϊόν τεχνολογίας έχει βασιστεί σε ερευνητική προσπάθεια, έτσι και τα Ακουστικά Βαρηκοΐας συμπεριλαμβάνουν στην τιμή τους ένα μεγάλο μέρος που αφορά επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη από τους κατασκευαστές. Ένα δεύτερο μέρος αφορά τις υπηρεσίες εφαρμογής που μέρος της είναι η εκπαίδευση και επικαιροποίηση των γνώσεων του επιστημονικού προσωπικού το κόστος του εξοπλισμού αξιολόγησης, ρύθμισης, επαλήθευσης και επικύρωσης κτλ..

Γιατί τα Ακουστικά Βαρηκοΐας σε κάποιες περιπτώσεις σφυρίζουν;

Το φαινόμενο της Ακουστικής Ανάδρασης (σφύριγμα) εμφανίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν δεν έχει γίνει σωστά η εφαρμογή και ρύθμιση των ακουστικών για την συγκεκριμένη βαρηκοΐα. Μπορεί να οφείλεται επίσης σε βύσμα κυψελίδας, ξένο σώμα στον έξω ακουστικό πόρο ή σε δυσλειτουργία της συσκευής. 

Ποιος είναι ο χρόνος ζωής των Ακουστικών Βαρηκοΐας;

Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας δεν έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Συνήθως τα αλλάζει ο ενδιαφερόμενος γιατί άλλαξαν τα χαρακτηριστικά της βαρηκοΐας του, ή γιατί άλλαξε η τεχνολογία και μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη από τα νέα μοντέλα. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που επαναλαμβανόμενες επισκευές κάνουν ασύμφορη τη διατήρηση του συγκεκριμένου ακουστικού και δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Οι κατασκευαστές διατηρούν συνήθως ανταλλακτικά για πέντε χρόνια μετά από την λήξη κυκλοφορίας του μοντέλου.

Ποια είναι τα καλύτερα Ακουστικά Βαρηκοΐας;   

Τα καλύτερα Ακουστικά Βαρηκοΐας είναι τα καλύτερα ρυθμισμένα. Σύμφωνα με μελέτες (Sergei Kohkin, 2004) ο Επιστήμονας που δεν χρησιμοποιεί Βέλτιστες Πρακτικές στην εφαρμογή Ακουστικών Βαρηκοΐας έχει τα ίδια ή και χειρότερα αποτελέσματα από εφαρμογές Ακουστικών Βοηθημάτων που παραγγέλλονται μέσω τηλεπωλήσεων χωρίς καμία ρύθμιση.

Ποια η διαφορά μεταξύ Ακουστικών Βοηθημάτων και Ακουστικών Βαρηκοΐας;

Τα Ακουστικά Βοηθήματα δεν είναι τα ίδια με τα Ακουστικά Βαρηκοΐας. Η διάθεσή τους είναι ανεξέλεγκτη και είναι δύσκολο κάποιος να διακρίνει εάν προσφέρουν με ασφάλεια αυτό που υπόσχονται. Εκτός των τεχνικών προδιαγραφών που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποδειχτεί ότι τα Ακουστικά Βοηθήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος επιλέξει την αγορά ενός Ακουστικού Βοηθήματος θα πρέπει να αξιολογήσει την βοήθεια που του προσφέρει με τεχνικές επαλήθευσης και επικύρωσης.

1 Hearing Aid Benefit in Patients with Mild SNL Hearing Loss: A Systematic Review, Johnson C, Danhauer J, Ellis B, Jilla M, J. Am. Acad. Audiology, 27(4).

bottom of page