top of page

Ακουστική οδός

Συναισθηματική οδός1

Επίγνωση

Τεχνικές αποκατάστασης μέσω ενδείξεων

Στην Δημόπουλος Ακουστικά Βαρηκοΐας έχουμε σημαντική εμπειρία στην αποκατάσταση των εμβοών. Διαθέτουμε διεπιστημονική ομάδα που αντιμετωπίζει το περιστατικό ανάλογα με τις ενδείξεις. Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία - Cognitive Behavioral Therapy - CBT), τεχνική επανεκπαίδευσης σύμφωνα με το Νευροφυσιολογικό μοντέλο (Tinnitus Retraining Therapy - TRT), θεραπεία με ήχους (Sound Therapy) καθώς και τεχνικές αποκατάστασης μέσω Ακουστικής Ενίσχυσης βρίσκονται μεταξύ άλλων στην φαρέτρα των λύσεων που διαθέτουμε.

Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν υπάρχουν τεχνικές που να ταιριάζουν σε όλους. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προηγηθεί μια συνέντευξη που θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα.

Η πρώτη συνέντευξη

Μια διερευνητική συνέντευξη μπορεί να γίνει με τον ενδιαφερόμενο ή με κάποιον αγαπημένο του. Γίνεται αναγνώριση των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περίπτωσης και ενημέρωση για τις πιθανές αιτίες καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις παρέμβασης. Είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί κλινικοεργαστηριακός έλεγχος από ειδικό ιατρό και ενημέρωση του Ακοολόγου ή Ακοοπροθετιστή για τα αποτελέσματά του.

Αξιολόγηση

Η Αξιολόγηση των εμβοών περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή του ιστορικού, συμπλήρωση κατάλληλων ερωτηματολογίων (THI)2 καθώς και εργαστηριακές Ακοολογικές εξετάσεις που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του περιστατικού. Η Ακοολογική μελέτη περιλαμβάνει ανάλογα με τις ενδείξεις, εκτός των άλλων, μέτρηση της συχνότητας, έντασης, του ελάχιστου επιπέδου ηχοκάλυψης, επιπέδου δυσφορίας ακουστότητας, της παροδικής αναστολής των εμβοών και άλλων παραμέτρων που μπορεί να είναι χρήσιμες. Τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων θα αξιολογηθούν και μετά από συζήτηση θα συναποφασιστεί η τεχνική που θα ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Αρκετές φορές οι εμβοές συνυπάρχουν με άλλα φαινόμενα του φάσματος των Διαταραχών Ευαισθησίας σε Ήχους - Decreased Sound Tolerance (DST) disorders όπως Υπερακουσία, Φωνοφοβία - Μισοφωνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διεπιστημονική ομάδα θα επιμεληθεί των αποτελεσμάτων και θα προτείνει αντίστοιχα τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που ενδείκνυνται. 

Ποιές είναι οι επιλογές μου;

TRT

Τεχνική επανεκπαίδευσης σύμφωνα με το Νευροφυσιολογικό μοντέλο (Tinnitus Retraining Therapy - TRT)

 

Συχνές ερωτήσεις:

Χρεώνεται η πρώτη συνέντευξη;

 

Εάν πρόκειται για ενημερωτική συνεδρία δεν υπάρχει καμία χρέωση. Εφόσον γίνει καταγραφή του περιστατικού και αξιολόγηση υπάρχει χρέωση ανάλογα με τον χρόνο που θα διατεθεί.

Μπορεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που ακολούθησε ένας γνωστός μου να έχει αποτέλεσμα στην δική μου περίπτωση;

 

Η κάθε περίπτωση με σύμπτωμα τις εμβοές είναι μοναδική. Μπορεί να υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά η ενόχληση και η αντίδραση του καθενός είναι διαφορετική. Αντίστοιχα ένα πρόγραμμα αποκατάστασης είναι πάντα εξατομικευμένο.

Υπάρχει τελικά θεραπεία στο σύμπτωμα των εμβοών;

 

Η επιτυχία στην αντιμετώπιση των εμβοών μπορεί να οριστεί με διαφορετικούς τρόπους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία, οι προσδοκίες του ενδιαφερόμενου πρέπει να είναι σταθμισμένες στα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι αντίστοιχες μελέτες στις αντίστοιχες θεραπευτικές πρακτικές. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μειώνουν σημαντικά την ενόχληση από τις εμβοές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ακόμα και σε περιπτώσεις που τα συμπτώματα είναι χρόνια, έντονα και πολύ δυσάρεστα.

1. Getting Started with Tinnitus Management Services in your Clinic: An Evidence-Based Approach, Brian Taylor, 2017, AAA Indianapolis

2. Η χρήση MemoVigor 2 για την αντιμετώπιση των ιδιοπαθών εμβοών. Μπαλατσούρας ΔΓ, MD, PhD, Τζαγκαρουλάκη Λ, MD, PhD, Μπαρίκας Σ, MD, Καμπέρος Α, MD, PhD, Tμήμα Ακοολογίας - Νευροωτολογίας - ΩΡΛ Τμήμα - Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά. Eλληνική Ωτορινολαρυγγολογία Τόμος 37 - Τεύχος 4, 2016

3. Cognitive-behavioral treatments for tinnitus: a review of the literature. Cima, Andersson, Schmidt, Henry. J Am Acad Audiol. 2014 Jan.

bottom of page