top of page

Θεραπεία με Ακουστική Ενίσχυση

Βαρηκοΐα και εμβοές σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που υποφέρουν από εμβοές έχουν και σύμπτωμα βαρηκοΐας. Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν ότι η στέρηση ακοής δημιουργεί αντισταθμιστικούς μηχανισμούς που έχουν σαν αποτέλεσμα την αντίληψη εμβοών. Αυτές, όταν αποτελούν πρόβλημα, έχουν ενεργοποιήσει την περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την συμπεριφορά και τα συναισθήματα με αποτέλεσμα να επιφέρουν στρες και άγχος. Ο φαύλος κύκλος εμβοής – στρες μπορεί να σπάσει σε αρκετές περιπτώσεις που η βαρηκοΐα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω ακουστικής ενίσχυσης - τεχνική που προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Ωτορινολαρυγγολογίας1.

Βαρηκοΐα + εμβοές

Σε πολλές περιπτώσεις που στην βαρηκοΐα προστίθεται ακουστική πληροφορία, οι εμβοές μειώνονται ή δεν γίνονται πλέον αντιληπτές.

audio-sound-waves-png-21.png

Πως λειτουργεί η ακουστική ενίσχυση σαν θεραπεία σε σύμπτωμα εμβοών; 

Tinnitus_REAR.GIF

T - Εμβοή

Σε περιστατικά που έχουμε βαρηκοΐα η ακουστική ενίσχυση μέσω ακουστικών βαρηκοΐας έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει το ακουστικό έλλειμμα. Εφόσον στην μελέτη της εμβοής έχει προκύψει ότι αυτή εμφανίζεται μέσα στο φάσμα συχνοτήτων που ενισχύεται από τα ακουστικά βαρηκοΐας, τότε είναι πολύ πιθανό η ενίσχυση των ήχων του περιβάλλοντος να σκεπάζουν την εμβοή και αυτή να εξαφανίζεται ή να γίνεται λιγότερο ενοχλητική2. Η διαδικασία αυτή είναι λεπτή, απαιτεί προσεκτική μελέτη και επαλήθευση με μετρήσεις μικροφώνου σε επίπεδο τυμπανικής μεμβράνης (Real Ear Measurement - REM). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που εξακολουθεί η εμβοή να αποτελεί ενόχληση όταν ο ενδιαφερόμενος χαλαρώνει ή βρίσκεται σε ήσυχο περιβάλλον. Τότε μπορεί να ενεργοποιηθεί στα ακουστικά του ένα δεύτερο πρόγραμμα που προσφέρει επιλεκτικά θεραπεία μέσω ήχων. Αντίστοιχα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί επιπλέον προγράμματα που να

προσφέρουν συγκεκριμένα ακουστικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το σκεπτικό της αρχικής εγκατάστασης.

Ποιές λύσεις μου προσφέρει η Beltone ;

Συχνές ερωτήσεις:

Ποια κατηγορία ακουστικών μπορεί να εξυπηρετήσει περιπτώσεις που ενώ υπάρχει βαρηκοΐα, συνυπάρχουν και εμβοές;

 

Η τεχνολογία των ακουστικών βαρηκοΐας που προτείνεται για την κάθε περίπτωση είναι ανεξάρτητη από την παρουσία εμβοών3. Με άλλα λόγια, δε είναι απαραίτητο ότι για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην θεραπεία των εμβοών πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη τεχνολογία ακουστικών βαρηκοΐας που υπάρχει. Ο Ακοολόγος ή Ακοοπροθετιστής που θα χειριστεί το περιστατικό θα κατατοπίσει τον ενδιαφερόμενο για τις διάφορες κατηγορίες τεχνολογίας που προσφέρονται ώστε ανάλογα με τις ενδείξεις να προτείνει την καλύτερη λύση.

Διαφημίζονται στο διαδίκτυο διάφορα ακουστικά βοηθήματα που υποστηρίζουν ότι εξαφανίζουν τις εμβοές. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο;

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να αναφέρουν οφέλη από τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων (Over The Counter Hearing Instruments – OTC) σε περιστατικά με σύμπτωμα εμβοών. Υπάρχουν όμως μελέτες που υποστηρίζουν ότι η χρήση τέτοιων προϊόντων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Υπάρχει ενδεχόμενο η τοποθέτηση ακουστικών βαρηκοΐας να επιδεινώσουν τις εμβοές μου;

Δεν υπάρχουν μελέτες που να παρουσιάζουν ως αποτελέσματα αύξηση της ενόχλησης από τις εμβοές μετά από εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας. Μπορεί όμως να συμβεί εφόσον δεν έχει γίνει σωστή ρύθμιση των ακουστικών.​

Εάν έχω βαρηκοΐα από το ένα αφτί και εμβοή από το άλλο θα βάλω δύο ακουστικά;

Ανάλογα με τις ενδείξεις, μπορεί να εγκατασταθούν δύο ακουστικά ακόμα και εάν η εμβοή ή και η βαρηκοΐα εμφανίζονται από την μια πλευρά.

Η Ακουστική Ενίσχυση με Κοχλιακό Εμφύτευμα μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα των εμβοών;

 

Παρόλο που ο πρωταρχικός στόχος των Κοχλιακών Εμφυτευμάτων είναι να αντιμετωπιστεί η βαρηκοΐα, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να μειώσουν αποτελεσματικά και τις εμβοές. Παρόλα αυτά, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες η εγκατάσταση του Κοχλιακού Εμφυτεύματος έχει προκαλέσει ή επιδεινώσει το σύμπτωμα των εμβοών5.

1. Clinical practice guideline: tinnitus. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Oct; 151(2 Suppl.):S1-S40. Doi : 10.1177/0194599814545325

2. Hearing aids as an adjunct to counseling: Tinnitus patients who choose amplification do better than those that don’t. International Journal of Audiology 2010; 49: 574–579

3. Consensus on Hearing Aid Candidature and Fitting for Mild Hearing Loss, With and Without Tinnitus: Delphi Review. Ear & Hearing 2015; 36; 417–429

5. Changes in the tinnitus handicap questionnaire after cochlear implantation. Pan T, Tyler RS, Ji H, Coelho C, Gehringer AK, Gogel SA. Am J Audiol (2009) 18:144–51.

bottom of page